"ARIGATO SAKURAGAOKA"
Nov.16 - Dec.2 2018
Yamaha Electone City Shibuya, Shibuya, Tokyo
Photo: Kazuhiro Shiraishi
Back to Top